Stijn Van Herck

Hallo,
‘k Ben Stijn Van Herck en werk sinds begin 2019 halftijds in het wijkcentrum als verantwoordelijke voor de sociale kruidenier. Ik werk hier vanuit de Katholieke Kerk. Mijn taak bestaat erin mensen die toeleiding hebben vanuit het OCMW van Eeklo, Kaprijke en St. Laureins te informeren wat we aanbieden in het winkeltje en in de groenten en fruitafdeling. Er is een mooie groep van vrijwilligers die meehelpen en waarvoor ik de planning opmaak in overleg natuurlijk. De bestellingen bij onze leveranciers, zorgen dat alles tijdig in de winkel staat, de maandelijkse afhalingen bij de voedselbank en het bedelen van deze producten zitten ook in m’n takenpakket.
Mijn andere halftijdse job is op de Claraparochie hier in Eeklo, Kaprijke en St. Laureins www.claraparochie.be. Als diaken mag ik voorgaan in uitvaarten, doopvieringen en huwelijken in gebedsdienst. Daarnaast help ik ook in de rouwzorg, huwelijkscatechese, opvang van vluchtelingen en proberen we mensen in armoede te helpen. ‘k Zit ook in een werkgroep rond Broederlijk Delen en Welzijnszorg.
Je kan me bereiken op 0465/071603 of stijn@wijkcentrumdekring.be