Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn een belangrijke hoeksteen binnen de werking van Wijkcentrum De Kring. In alle activiteiten en diensten die we organiseren helpen vrijwilligers bij de voorbereiding, uitwerking en ondersteuning van activiteiten. Ongeveer 65 vrijwilligers zijn actief in Wijkcentrum De Kring. En al deze vrijwilligers zijn broodnodig want zij zorgen er voor dat het mogelijk is de vele activiteiten en diensten te laten doorgaan.

Van groenten afwegen of helpen winkelen in de sociale kruidenier, helpen in de cafetaria, mensen helpen met computerproblemen in het computercafé, leren boetseren, vorming geven in het scholenspel, bingocijfers omroepen, helpen in de samentuin, kookles begeleiden, Nederlands spreken met anderstaligen, creatief met naald en draad, mensen meenemen naar de Herbakker, tot het openhouden van de Babybazaar.

Het is maar een klein deel van alle taken die de vrijwilligers in De Kring opnemen. En dat doen alle vrijwilligers zoals het woord het zelf zegt vrijwillig. In ruil voor een drankbonnetje zetten ze zich hard in om alles vlot te laten verlopen en mensen een fijne tijd te bezorgen.

We bedanken onze vrijwilligers dan ook graag met een jaarlijkse zomerbarbecue en een nieuwjaarsreceptie. En we horen ook graag hun mening over onze werking op de vrijwilligersvergaderingen.

Iedereen is welkom als vrijwilliger in De Kring. Zowel mensen met als zonder armoede-ervaring werken naast en met mekaar. We willen mensen de kans geven iets nuttigs te doen in hun leven of vrije tijd, iets nieuws bij te leren, sociale contacten op te bouwen of even te ontsnappen aan problemen. Vrijwilligers zonder armoede-ervaring leren de leefwereld van mensen in armoede beter kennen door het vrijwilligerswerk en het uitwisselen met andere vrijwilligers.

Al onze vrijwilligers zijn gelijk in De Kring. Vrijwilligers die veel of weinig komen, laag of hoog opgeleid zijn, blank zijn of een kleurtje hebben, met of zonder problemen,… Iedereen draagt zijn steentje bij in de werking en is even waardevol en nodig!

Wil jij ook vrijwilliger worden in Wijkcentrum De Kring?

Kom langs in het onthaal, bij één van de medewerkers van De Kring of neem een kijkje op GiveADay. In team wordt bekeken of er plaats is voor een vrijwilliger en dan gaan we samen op zoek naar wat mogelijk is.