Financiële middelen

De werking van het wijkcentrum kent diverse financieringsbronnen; grosso modo in te delen in 3 types

1. Structurele subsidies

Met de Stad en OCMW Eeklo heeft Wijkcentrum De Kring vzw een convenant voor de periode 2014-2019 afgesloten. In dit convenant is het doelstellingenkader voor de werking vastgelegd. Dit convenant vormt meteen ook de basis voor onze werking. De daaraan gekoppelde subsidies zijn ook onze grootste financieringsbron.

Wijkcentrum De Kring is vanuit het Armoededecreet erkend als ‘vereniging waar armen het woord nemen’. Dit impliceert dat onze werking vertrekt vanuit 6 criteria, vastgelegd in het Armoededecreet. Wijkcentrum De Kring ontvangt hierdoor werkingsmiddelen vanuit de Vlaamse Overheid.

Stad Eeklo en Wijkcentrum De Kring sloten een ‘convenant jongerenwerk’ af voor de periode 2013-2019. Dit convenant regelt de uitbouw van het jongerenwerk met maatschappelijk kwetsbare tieners in Eeklo, ism de Stedelijke Jeugddienst. Jaarlijks ontvangt het wijkcentrum hiervoor een subsidie van de Stad Eeklo.

2. Projectgebonden subsidies

Een aantal specifiek activiteiten en projecten worden gefinancierd met tijdelijke, projectgebonden middelen.

De afgelopen jaren ontvingen we projectgebonden middelen van de Vlaamse Overheid (participatiedecreet; integratiedecreet) , Provincie Oost-Vlaanderen, Nationale Loterij, Koning Boudewijnstichting, Welzijnszorg, OCMW en Stad Eeklo.

3. Giften en schenkingen

Met giften worden heel specifieke aankopen of activiteiten georganiseerd. Zo dienden giften de laatste jaren voor de aanschaf van een buitenspeeltoestel, de inrichting van de Speelbazaar en de Babybazaar, de aankoop van een camionette, de aankoop van was- en droogmachines, de aankoop van een beamer, …

Giften komen van particulieren, bedrijven, serviceclubs, banken, grootwarenhuizen, scholen, belangenorganisaties, socio-culturele verenigingen, beroepsverenigingen, speciale acties zoals Music for Life, …..

Giften vormen in onze werking een belangrijke aanvulling op de structurele en projectgebonden middelen.