Lectuur en links

Interessante websites

In het Netwerk tegen Armoede werken 59 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen, in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen.

Via de rechtenverkenner kan je opzoeken waar jij recht op hebt: premies, toelagen, belastingvoordeel,… Je krijgt een overzicht op lokaal, Vlaams en Federaal niveau.

In het Sociaal Huis van Eeklo Kan je terecht voor het aanvragen van een UiTPAS, studietoelages, verwarmingstoelagen,…

In Wegwijs leefloon krijg je meer informatie over het leefloon: hoe vraag je het aan, wat zijn de voorwaarden, …

Met weinig geld overleven in het Meetjesland geeft een overzicht van waar je met weinig geld terecht kan in het Meetjesland: sociale diensten, kringwinkels, sociale restaurants, …

Iedereen verdient vakantie heeft een aanbod van goedkopere vakanties, daguitstappen, kampen.

Vrijuit heeft een aanbod met goedkopere festivals, optredens, tentoonstellingen, theater,… voor mensen met een UiTPAS. Wie (gelijkgesteld is en) uit een andere gemeente dan Eeklo komt, kan een korting aanvragen voor zelfgekozen vrijetijdsactiviteiten.

In het Spaarboekje lees je hoe je geld kan besparen of waar je bepaalde premies kan aanvragen.

Informatie over armoede vind je op de website armoede.org en armoedebestrijding.

Steunpunt beleidsrelevant onderzoek van Universiteit Antwerpen geeft meer informatie over wetenschappelijk onderzoek en cijfermateriaal over armoede.

Publicaties

Afgelopen jaar werd in Eeklo onderzoek gedaan naar leerlingen met bijzonder onderwijsbehoeften. Dit onderzoek verzamelt kennis en formuleert aanbevelingen rond de professionalisering van de leerkrachten. Je kan het volledige onderzoek en resultaten nalezen op de website van de provincie Oost-Vlaanderen.

Van 2011 tot 2014 liep in Wijkcentrum De Kring het project Mia maakt scène. Daarbij werd amateurtheater voor mensen in armoede in het Meetjesland uitgebouwd. In de eindpublicatie van het project lees je hoe het project tot stand kwam en enkele reflecties op Mia maakt scène.