Wijkcentrum De Kring

Vzw Wijkcentrum De Kring is gelegen in het hart van Eeklo. Je kan ons vinden op de welzijnscampus De Zuidkaai.

Wij zijn een gastvrije plek waar iedereen welkom is, maar we hebben extra aandacht voor mensen die het moeilijk hebben.

Met een toegankelijke dienstverlening ondersteunen we bezoekers in hun basisnoden. We brengen mensen bijeen via verschillende activiteiten en werkgroepen. Door ontmoeting willen we het netwerk van onze bezoekers en deelnemers vergroten.

Als lid van het Netwerk tegen Armoede strijden we mee tegen de oorzaken of mechanismen die armoede en sociale uitsluiting in de hand werken of in stand houden. Dit doen we door mensen te informeren, het verzamelen van signalen, actie te voeren en met het beleid in gesprek te gaan. Door het geven van vorming maken we anderen bewust van de leefwereld en uitsluiting van mensen in een kwetsbare positie.

Dit alles doen we samen met een grote groep vrijwilligers die meewerken in al onze activiteiten en werkingen. Daarnaast werken we samen met heel veel welzijns-, gezondheids-, onderwijs- en vrijetijdspartners die ons op verschillende manieren ondersteunen.